náš tým

At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution.

Při zajišťování provozu klademe důraz na personální složení výchovných pracovníků tábora. Vedoucí, kteří se starají o děti, jsou zkušenými pracovníky s dětmi. Jsou obeznámeni s prostředím a mají bohaté zkušenosti práce s dětmi na letních táborech. Výchovný i provozní personál je před nástupem proškolen z předpisů a norem souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí.


HLAVNÍ VEDOUCÍ

ROMAN SIKORA
PASTOR SBORU SCEAV BYSTŘICE

ROMAN RASZKA
ZDRAVOTNICE

MARCELA WALACHOVÁSKUPINKOVÍ


KLAUDIE PIETROSZOVÁ
BRONISLAV KANTOR
LENKA SIKOROVÁ

DAVID KOTAS
KAMILA HECZKOVÁ
CHRISTIAN KRUTCHE

JIRKA MAROSZ
SYLVA PIETROSZOVÁ
LUKÁŠ PIETROSZ