náš tým

At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution.

Při zajišťování provozu klademe důraz na personální složení výchovných pracovníků tábora. Vedoucí, kteří se starají o děti, jsou zkušenými pracovníky s dětmi. Jsou obeznámeni s prostředím a mají bohaté zkušenosti práce s dětmi na letních táborech. Výchovný i provozní personál je před nástupem proškolen z předpisů a norem souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí.


HLAVNÍ VEDOUCÍ

ROMAN SIKORA
ZDRAVOTNÍK

DANIEL SZYMECZEKSKUPINKOVÍ


KLAUDIE PIETROSZOVÁ
BLEDÁ TVÁŘ
ELA SZYMECZEK

DAVID KOTAS
DANIELA KLUS
CHRISTIAN KRUTCHE

JIRKA MAROSZ
LIDZIA SZYMECZEK
ADAM KUJAWA