o nás

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Jaké jsou naše cíle?

– předávat duchovní hodnoty dětem
– poukazovat na pozitivní příklady
– nabízet smysl života a pozitivní přístup k životu i lidem
– podpořit kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti dětí.
– učit děti spolupracovat ve skupinách a hledat řešení každodenních činností.

Naše tábory mají otevřené dveře pro všechny děti. Jezdí s námi děti z rodin evangelických, katolických, z rodin křesťanstvím nedotčených.

Na co klademe důraz?

Klademe důraz na sociálně osobnostní rozvoj jedince, dále na komunikaci, individuální přístup, vzájemné vztahy mezi dětmi a na mezilidské vztahy vůbec směřující k zdravému a dobrému životu, založené na etických a morálních hodnotách.

Děti mají stanovený řád dne, 5x denně stravu, pitný režim, povinný čas odpočinku a osobního volna.celý táborový program je předem připravený a vyplní jej:
BIBLICKÉ LEKCE
VÝLETY S MOTIVAČNÍM PROGRAMEM
TÁBORÁKY
HRY
WORKSHOPY
SPOLEČNÝ ZPĚV
SKUPINKY
VEČERNÍČKYpohled do historie
01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: INDIÁNSKÉ LÉTO

Kyčera
01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: AUTOŠKOLA

Orlová

01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: VÝSTUP NA VRCHOL

Nýdek
01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: ZKOUŠKA ODVAHY

Vyšní Lhoty

01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: HLEDAČI VZÁCNÝCH KAMENŮ

Kiczera
01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: HRDINOVÉ VĚKŮ

Kiczera

01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: ZÁHADA VYŘEŠENA

Nýdek


01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: TAJEMSTVÍ SVOBODY

Kiczera


01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: RYTÍŘI VÍRY

Krásná pod Lysou


01234567890012345678900123456789001234567890

téma táboru: PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA

Nýdek