sponzoring

Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies. Objectively integrate emerging core competencies.
Proč naše tábory stojí 1500 kč? Jiné tábory se pohybují kolem 2-3 tisíc kč. Jak je to možné?

Rozpočet nákladů na tábor 2017 na 1 dítěSTRAVA

480

6 dnů / jídlo 5 krát denně / průměrně 80 kč na den

NOCLEH

720

6 nocí / průměrně 120 kč na noc

MATERIÁLY

300

odměny, jmenovky, sešitky, diplomy, papírenské potřeby…

Doprava, výlety a vstupné

350
POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE

80
CELKOVÝ NÁKLAD NA 1 DÍTĚ

= Kč1930

v ceně nejsou započítané náklady na dovoz materiálů, náklady spojené s každodenním dovozem čerstvého pečiva, hygienické náklady atd.


ALE

Zastáváme názor, že i k dnešnímu dni lze uspořádat tábor na 6 nocí
a přitom se vlézt do ceny 1 500 kč. Je však potřeba trochu spolupráce s jinými lidmi a institucemi.

V letošním roce se nám podařilo získat finanční příspěvek z obce Bystřice.
Stejným dílem podpory přislíbilo přispět i misijní hnutí KS-SCH Bystřice.
V neposlední řadě podporují uskutečnění tohoto dětského tábora farní sbor SCEAV v Bystřici a přátelé,
kteří ochotně a s láskou přispívají svými finančními dary.

Vedoucí, kteří se věnují dětem celý týden, nejsou za tuto službu nijak placeni.
Berou si ve svém vlastním zájmu volno z práce a již dlouho před samotným táborem pracují na přípravách programu.

Náš tábor nabízí hodnotně strávený čas a každým rokem bojujeme za cenu, aby pro Vás rodiče byla čím nejnižší!

Děkujeme i Vám všem za finanční dary, podporu a modlitby!