Náš tým

Při zajišťování provozu klademe důraz na personální složení výchovných pracovníků tábora.

DSC09591

Vedoucí, kteří se starají o děti, jsou zkušenými pracovníky s dětmi. Jsou obeznámeni s prostředím a mají bohaté zkušenosti z práce s dětmi na letních táborech.

Výchovný i provozní personál je před nástupem proškolen z předpisů a norem souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí.