O nás

Vše děláme s láskou a z lásky k dětem a Bohu

Pro obálku DVD

Poslání

  • předávat duchovní hodnoty dětem
  • poukazovat na pozitivní příklady
  • nabízet smysl života a pozitivní přístup k životu i lidem
  • podpořit kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti dětí
  • učit děti spolupracovat ve skupinách a hledat řešení každodenních činností

Co děláme

Naše tábory mají otevřené dveře pro všechny děti. Jezdí s námi děti z rodin evangelických, katolických, z rodin křesťanstvím nedotčených.
Děti mají stanovený řád dne, 5x denně stravu, pitný režim, povinný čas odpočinku a osobního volna.

Celý táborový program je předem připravený a vyplní jej:

  • Biblické příběhy
  • Hry a výlety
  • Táboráky
  • Společný zpěv
  • Večerníčky